Kristen litteratur


En ny utgave: 

Luthers Lille katekisme 

en menighetsutgave, ved Harald Kaasa Hammer.

]