Åpne en dør

kr 400

Produktnummer: 447 Kategori:

Beskrivelse

En fortelling om Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forfattet av Jostein Bendiksen, omhandler kirkesamfunnets historie med størst fokus på de siste 50 år, fram til 2022. DELK var 150 år i 2022. De første 100 år er beskrevet i Fedrearv og barnefostring, av Otto Gjerpe, 1978. DELKs hovedstyre igangsatte og har fulgt arbeidet med boka som på en god og lesverdig måte behandler en periode hvor kirkesamfunnet ble mer åpent og har gått gjennom store endringer både i skoledrift og menighetsliv. Egne bildesider med mange bilder illustrerer sentrale begivenheter og utviklingen i kirkesamfunnet.

Boka er godt forsynt med fotnoter og et stort litteraturregister. Boka har 330 tekstsider og 20 bildesider, den har stive permer med god innbinding. Utgitt på Lunde forlag i 2023.

Helje Kringlebotn Sødal, professor i idé- og kristendomshistorie, Universitetet i Agder uttaler: «Åpne en dør» gir verdifull kunnskap om DELKs historie, ikke minst om endringsprosessene de siste tiårene, og om hva og hvem som drev dem fram. Jostein Bendiksens grundige og velskrevne bok er viktig og interessant for alle som er interessert i nyere norsk kristendomshistorie og kristent mangfold.

Åpne en dør. En fortelling om det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.

Les mer her.

ISBN 9788252005639

Lunde forlag

2023

Innbundet