Om Delk-forlaget

DELK-forlaget er en virksomhet i Det evangelisk lutherske kirkesamfunn.  Formålet er både å utgi og kjøpe og selge bøker, sang og musikk. Forlaget skal være med på å realisere kirkesamfunnets formål om å utbre evangeliet.  Vår nisje er klassisk evangelisk luthersk litteratur. Utgivelse og formidling av luthersk og pietistisk litteratur var en prioritert virksomhet helt fra kirkesamfunnets start i 1872.

Comments are closed.