Bibelgrupper er et viktig forum for kristne mennesker. Her møter du andre i nært fellesskap om troen. Ta kontakt med ledelsen i din menighet hvis du ikke allerede er med i en bibelgruppe.

Her er en liten oversikt over aktuelle bøker til bibelgrupper:

Levende tro – frimodig bekjennelse