DELK-forlaget er en del av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn.  DELK-forlaget skal utgi og kjøpe og selge bøker, samt sang og musikk. Forlaget skal være med på å realisere kirkesamfunnets formål om å utbre evangeliet.  Vår nisje er klassisk evangelisk luthersk litteratur.  Siden 1872 da kirkesamfunnets ble stiftet har det i DELK  vært viktig å utgi og formidle luthersk og pietistisk litteratur. Forlaget har kontoradresse til DELKs hovedkontor, Døvikveien 2, 3176 Undrumsdal.

Org.nr: 997738659