Collegium Pastorale Practicum 221

kr 160

Produktnummer: 11 Kategori:

Beskrivelse

Luther Forlag i samarbeid med DELK
utgave av 1986

Erich Pontoppidans verk Collegium Pastorale Practicum utkom første gang i 1757. et er en lærebok for prester og prestestudeneter i det å forrette gudstjeneste, preke, øve sjelesorg etc.

Denne utgaven er en ny oversettelse, hvor det er lagt vekt på å gjengi forfatterens tanker i nen språkdrakt som kan forstås i dag. Boken er språklig bearbeidet av Hans Salomonsen.

Boken bærer selvsagt preg av at Pondoppidan tilhørte pietismen, men man merker at opplysningstidens tanker gjør seg gjeldende. Ved siden av boken har kirkehistorisk interesse har Pontoppidan i her mye å gi som kan anvendes i dag.
Den er på mange måter givende lesning.

499 sider.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1,16 kg